कम्पनी योग्यता

 • व्यापार इजाजतपत्र

 • कन्फर्मेटीको सर्टिफिकेट


 • एफडीए रेजिष्ट्रेसनको प्रमाणीकरण

 • दोस्रो कोटी चिकित्सा उपकरण प्रमाणपत्र हो

 • विदेश व्यापार दर्ता फारम

 • एन्ट्री र बाहिर निस्कन संगरोध रेकर्ड फारम

 • परीक्षण रिपोर्ट

 • सामग्रीको तालिका

 • परीक्षण परिणामहरू

 • परीक्षण रिपोर्ट

 • परीक्षण रिपोर्ट

 • उत्पादन दर्ता फारम

 • चिकित्सा उपकरण उत्पादन प्रमाणपत्र

 • चिकित्सा उपकरण उत्पादन लाइसेन्स